XXI Otwarte Mistrzostwa Gminy Trzemeszno w tenisie stołowym

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

Mistrzostwa odbędą się 1 maja 2023 roku w hali głównej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy  ul. Piastowskiej 11 w Trzemesznie.

Zapisy 830 – 855. Rozpoczęcie zawodów około godziny 910.

ORGANIZATORZY

Urząd Miejski Trzemeszna, OSiR w Trzemesznie, ZSOiZ w Trzemesznie.

CEL IMPREZY

Wyrobienie aktywnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa indywidualnego, aktywne i miłe spędzenie wolnego czasu. Rozwój fizyczny uczestników, podniesienie umiejętności gry w tenisa stołowego, wyłonienie mistrza Gminy Trzemeszno, integracja zawodników, promocja gminy. Profilaktyka w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w szczególności dla dzieci
i młodzieży – rozbudzenie zainteresowanie sportem.

SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej zostanie rozegrany systemem „grupowym”, finały systemem pucharowym,                  z podziałem na 5 kategorii wiekowych:

  1. KOBIETY – OPEN
  2. SZKOŁA PODSTAWOWA  – OPEN
  3. MĘŻCZYŹNI –  DO 30 LAT
  4. MĘŻCZYŹNI – 30 – 55 LAT
  5. MĘŻCZYŹNI – 55 LAT I STARSI

Kategorie wiekowe mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych zawodników

w danej kategorii wiekowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo udziału mają wszyscy chętni po uiszczeniu wpisowego (kategoria wiekowa SP- 10zł, pozostałe kategorie 20zł). Mieszkańcy Gminy Trzemeszno – bezpłatnie. Uczestnik musi posiadać dokument stwierdzający tożsamość i wiek. Zawodników obowiązuje strój sportowy (głównie zmienne obuwie) oraz posiadanie sprzętu do gry. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

NAGRODY

Puchary dla 3 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej.

3 nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich zawodników.

UWAGI

W sprawach spornych decyduje organizator. Dodatkowych informacji dotyczących turnieju udziela sędzia główny – Agnieszka Mikołajewska-Wełnitz tel. 692 938 324