Obostrzenia epidemiologiczne

AKTUALNE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OBSZARU SPORTU:

 

 

 

 

 

 

brak limitu dla uczestników biorących udział w zajęciach sportowych organizowanych w obiektach sportowych na otwartym powietrzu, możliwość udziału publiczności w wydarzeniach organizowanych w obiektach sportowych na otwartym powietrzu pod warunkiem: udostępnienia nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (co czwarte miejsce na widowni), a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami; możliwość organizowania wydarzeń sportowych poza obiektami sportowymi pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym, nie więcej niż 150 osób.

dodatkowo możliwość udziału publiczności w wydarzeniach w obiektach sportowych zamkniętych (przy nie większym niż połowa obłożeniu obiektu) pod warunkiem:
udostępnia nie więcej niż 75% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności (co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie), w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami, możliwość organizowania wydarzeń sportowych poza obiektami sportowymi pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym w limicie do 250 osób.

możliwość prowadzenia działalności siłowni pod warunkiem, że na 1 osobę przypada 10 m² powierzchni – warunek ten nie dotyczy siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz w których trenują członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/aktualizacja-harmonogramu-znoszenia-obostrzen-w-obszarze-sportu