Obostrzenia epidemiologiczne

AKTUALNE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OBSZARU SPORTU:

 

 

 

 

 

 

50% obłożenia obiektów sportowych  (z widownią – co drugie miejsce na widowni), a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;

możliwość organizowania wydarzeń sportowych poza obiektami sportowymi pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym, nie więcej niż 500 osób.

możliwość prowadzenia działalności siłowni pod warunkiem, że na 1 osobę przypada 10 m² powierzchni – warunek ten nie dotyczy siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz w których trenują członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia