Obostrzenia epidemiologiczne

AKTUALNE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OBSZARU SPORTU:

 

 

 

 

 

brak limitów na obiektach sportowych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.;

obowiązkowe zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczek w obiektach wewnętrznych.