Obostrzenia epidemiologiczne

AKTUALNE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OBSZARU SPORTU:

 

 

 

 

 

 

30% obłożenia obiektów sportowych  (z widownią – co trzecie miejsce na widowni).;

możliwość organizowania wydarzeń sportowych poza obiektami sportowymi pod warunkiem udziału w wydarzeniu, zajęciach sportowych lub współzawodnictwie sportowym, nie więcej niż 250 osób.

możliwość prowadzenia działalności siłowni pod warunkiem, że na 1 osobę przypada 15 m² powierzchni – warunek ten nie dotyczy siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz w których trenują członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19