TRASA

TRASA – Trasa- 3,5 km

Start – Stadion Miejski w Trzemesznie, ul. Sportowa, ul. Mickiewicza,  Dąbrowskiego, pl. Św. Wojciecha, pl. Kilińskiego, ul. Św. Jana, pl. Kosmowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Sportowa;

Meta – Stadion Miejski w Trzemesznie.