MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM 15.05.2023

15 maja w hali OSiR w Trzemesznie został zorganizowany Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym. Organizatorem konkursu był Sławomir Kupś, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie. Patronat nad konkursem objął Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna, który ufundował puchary, medale i dyplomy. W konkursie uczestniczyły 4-osobowe drużyny uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie, Szkoły Podstawowej w Kruchowie, Szkoły Podstawowej w Trzemżalu.

Celem konkursu było podniesienie bezpieczeństwa na drogach i ścieżkach rowerowych oraz promowanie roweru jako ekologicznego środka transportu. Wiedza teoretyczna uczestników konkursu w zakresie przepisów ruchu pieszych i rowerzystów oraz udzielania pierwszej pomocy została sprawdzona podczas testu teoretycznego. Natomiast jej zastosowanie oraz umiejętności techniczne komisja oceniła podczas jazdy po  miasteczku ruchu drogowego.

Turniej składał się z dwóch etapów:
I etap – test wiedzy o ruchu drogowym
II etap – poruszanie się w miasteczku ruchu
W przerwie uczniowie uczestniczyli w pokazie udzielania pierwszej pomocy, który prowadził strażak Łukasz Kachniarz.

W Komisji oceniającej zawodników zasiedli:
–  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Sławomir Kupś
–  funkcjonariusz policji asp. sztab. Tomasz Niewiadomski
– funkcjonariusz policji asp. sztab. Krzysztof Socha
– nauczyciele techniki

– Beata Brambor – przedstawiciel WORD Poznań

Końcowa klasyfikacja:

drużynowo:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Trzemżalu

indywidualnie:

I miejsce – Maja Tarłowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie)

II miejsce – Jan Tarłowski (Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie)

III miejsce – Brayan Watras (Szkoła Podstawowa w Kruchowie)

Więcej zdjęć na: http://vps810751.ovh.net/osir/?p=6319