Zajęcia z animatorem na boisku Orlik codziennie w godz. 12.00-20.00