Komunikat Burmistrza Trzemeszna dot. tymczasowej organizacji ruchu kołowego na czas trwania XXIX Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego w dniu 3 maja 2022 r.

Komunikat Burmistrza Trzemeszna
dot. tymczasowej organizacji ruchu kołowego
na czas trwania XXIX Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego
w dniu 3 maja 2022 r.
W związku z organizacją XXIX Ogólnopolskiego Biegu im. Jana Kilińskiego z Mogilna do Trzemeszna zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu kołowego, obowiązująca w dniu 3 maja 2022 r. (wtorek), w godzinach od 9:50 do 13:30, na obszarze części miasta Trzemeszno oraz sołectw Popielewo i Zieleń.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, uczestnikom ruchu drogowego, uczestnikom obchodów Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja proszę o stosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu drogowego w strefie biegu obejmującej:
– wyłączenie z ruchu kołowego odcinków dróg gminnych i powiatowych,
– wprowadzenie objazdów dróg,
– wprowadzenie ruchu wahadłowego.
Ponadto proszę o stosowanie się do tymczasowego oznakowania drogowego, które zostanie wprowadzone oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji i strażaków OSP – ręcznego sterowania ruchem.
                                                                                                                            Burmistrz Trzemeszna
                                                                                                                         /-/ Krzysztof Dereziński