I Spartakiada Dzieci i Młodzieży im. Jana Kilińskiego Mistrzostwa Gminy Trzemeszno 2021

Regulamin

I Spartakiada Dzieci i Młodzieży im. Jana Kilińskiego

Mistrzostwa Gminy Trzemeszno 2021

Cel:

 • Propagowanie zdrowych form ruchu na świeżym powietrzu
 • Integracja dzieci i młodzieży, nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni
 • Popularyzacja lekkiej atletyki oraz gier i zabaw na świeżym powietrzu jako atrakcyjnych form aktywności sportowej
 • Sport alternatywą dla wielu niekorzystnych zjawisk związanych ze spędzaniem wolnego czasu przez dzieci i młodzież

Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie, Gmina Trzemeszno

Partnerzy: SP Trzemżal, SP Kruchowo

Kategorie wiekowe:

Zawody zostaną przeprowadzone w 4 kategoriach z podziałem  dla dziewcząt i chłopców:

 • w wieku do 7 lat
 • w wieku od 8 do 10 lat
 • w wieku od 11 do 13 lat
 • w wieku od 14 do15 lat

Termin/ miejsce/uczestnicy:

15.05.2021 – boisko SP Trzemżal – mieszkańcy sołectw: Zieleń-Bieślin, Miaty-Brzozówiec, Ostrowite, Popielewo, Trzemżal, Mijanowo, Szydłowo-Płaczkowo, Miława, Kamieniec, Wymysłowo

16.05.2021 – boisko SP Kruchowo – mieszkańcy sołectw: Kruchowo, Ławki, Gołąbki-Ochodza, Grabowo, Jastrzębowo, Wydartowo, Duszno, Kozłowo-Rudki, Niewolno, Cytrynowo-Bystrzyca, Lubiń

22.05.2021 – boisko przy hali OSiR w Trzemesznie – mieszkańcy osiedla nr 1 w Trzemesznie

23.05.2021 –  Stadion Miejski w Trzemesznie – mieszkańcy Osiedla nr 2 w Trzemesznie

Finał: 05.06.2021 – boisko przy hali OSiR w Trzemesznie

Do finału gminnego awansują zawodnicy, którzy zajęli 3 pierwsze miejsca w poszczególnych zawodach (4 spartakiady) z podziałem na kategorie wiekowe, osobno dla dziewcząt i chłopców. Zawodnicy Ci będą walczyć o najlepszego sportowca podczas finału Gminy Trzemeszno                            w 4 kategoriach wiekowych osobno dla dziewcząt i chłopców.

Program wszystkich zawodów:
1500– uroczyste otwarcie i rozpoczęcie Spartakiady
1515– przeprowadzenie konkurencji dla zawodników w wieku do 10 lat
1615–  przeprowadzenie konkurencji dla zawodników w wieku od 11 do 15 lat

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu spartakiady
 • Uczestnicy zawodów muszą zgłosić się z prawnym pełnoletnim opiekunem, który podpiszę w dniu zawodów zgodę na udział w zawodach oraz wskaże wiek i adres zamieszkania dziecka

Nagrody:

 • Każdy uczestnik zawodów otrzymuje okolicznościowy medal, napój oraz słodki poczęstunek
 • Trzy pierwsze miejsca w finale Gminy Trzemeszno zgodnie z kategoriami wiekowymi otrzymają nagrody oraz statuetki

Sposób przeprowadzenia zawodów:

Konkurencje w kategorii do 7 lat:

 1. Tor przeszkód na czas (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 2. Rzut woreczkami do celu: rzut woreczkami na matę z pkt. Każdy zawodnik wykonuje 4 rzuty. Liczy się ilość zdobytych pkt. (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 3. Skoki w workach na czas (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 4. Zbieranie piłeczek na czas (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 5. Gra w ogonki, każdy z uczestników ma przyczepiony ogonek z tyłu za paskiem. Gra polega na zdobyciu jak największej ilości ogonków. Gra kończy się w momencie zdobycia ogonka ostatniego uczestnika. Osoby, które mają największą ilość ogonków zdobywają 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.

Konkurencje w kategorii od 8 do 10 lat:

 1. Sprawnościowy tor przeszkód na czas (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 2. Rzut do kosza z trzech różnych odległości  za 2, 3, 4 pkt. Każdy zawodnik wykonuje 6 rzutów. (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 3. Skoki w workach na czas (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 4. Bieg na dystansie 60 m na czas (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 5. Mecz w zbijaka, podział losowo na dwie drużyny, trzy ostatnie osoby, zajmują kolejno I, II, III miejsce (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)

Konkurencje w kategorii od 11 do 13 lat:

 1. Sprawnościowy tor przeszkód na czas (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 2. Dart – rzut lotkami na pkt. – liczy się ilość zdobytych pkt. (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 3. Rzut do kosza z trzech różnych odległości  za 2, 3, 4 pkt. Każdy zawodnik wykonuje 6 rzutów. (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 4. Bieg na 60 m na czas (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 5. Mecz w badmintona – mecz systemem pucharowym (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)

Konkurencje w kategorii od 14 do 15 lat:

 1. Sprawnościowy tor przeszkód na czas (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 2. Rzut do kosza z trzech różnych odległości  za 2, 3, 4 pkt. Każdy zawodnik wykonuje 6 rzutów. (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 3. Bieg na 60 m na czas (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 4. Dart – rzut lotkami na pkt. – liczy się ilość zdobytych pkt., (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 5. Mecz w badmintona – mecz systemem pucharowym (I miejsce 15 pkt., II miejsce 12 pkt., III miejsce 9 pkt., udział 5 pkt.)
 • Uczestnicy zawodów mogą startować w dowolnej liczbie konkurencji
 • Podsumowanie punktów w tabeli generalnej poszczególnych zawodników wyłoni kolejność miejsc
 • W przypadku tej samej ilości pkt. za I, II, lub III miejsce w tabeli generalnej, pomiędzy zawodnikami zostaje rozegrana dodatkowa konkurencja na czas

Komisja sędziowska:

W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny (kierownik zawodów) oraz sędziowie poszczególnych konkurencji.

Postanowienia końcowe:

 • Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom słodki poczęstunek
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów
 • Wszelkie urazy i wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane do kierowników konkurencji (sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż pół godziny po zakończeniu konkurencji
 • Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna
 • Obowiązkiem każdego uczestnika spartakiady jest posiadanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazanie go na żądanie organizatora imprezy
 • Każdy zawodnik w dniu zawodów powinien posiadać własny strój sportowy tj. tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres
 • Każdego uczestnika zawodów obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie, zgodnie z zasadą fair-play
 • W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spartakiady
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia spartakiady
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora