Obostrzenia epidemiologiczne – do 18 kwietnia niedostępne będą obiekty sportowe – aktualizacja (09.04.2021)

Do 18 kwietnia w całej Polsce będą obowiązują zasady zgodnie, z którymi nie dostępne będą:  

  • sauny;
  • kluby fitness i siłownie;
  • obiekty sportowe  – obiekty mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa fbclid=IwAR3R92omeIywfzHMBcBEuc6ngNe8IqjoBNW0wfKpVAA9VSNcKZmO5NtJhfU

Rozporządzenie z dnia 19 marca 2021

Rozporządzenie z dnia 25 marca 2021

Rozporządzenie z dnia 29 marca 2021

Możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych jedynie:

  • dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe, zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
  • bez udziału publiczności,
  • z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych, takich jak: dezynfekcja szatni, węzłów sanitarnych, urządzeń i sprzętu sportowego, dostępność środków do dezynfekcji rąk, zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi.
*Sport zawodowy oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.