REGULAMIN LIGA

REGULAMIN NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY:

 • Obowiązuje regulamin rozgrywek według przepisów futsalu do wglądu u organizatorów (gra odbywa się bez wślizgów, każdy wślizg jest traktowany jako faul, z wyjątkiem wślizgów ratujący, bez żadnego kontaktu z przeciwnikiem).
 • Drużyny liczą do 15 zawodników. W rozgrywkach  mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat (decyduje data urodzenia).W drużynie może grać 3 zawodników zrzeszonych (zawodnikiem zrzeszonym jest osoba, w wieku od 21 do 35 lat /liczy się data urodzenia/, która uczestniczyła od 01.01.2020 r. w rozgrywkach I, II, III, IV, V ligi organizowanych przez OZPN lub PZPN, zawodnicy grający w niższych ligach: okręgowa, klasa A, B nie są zaliczani jako zawodnicy zrzeszeni).
 • Zawodnik może wziąć udział w turnieju tylko wtedy gdy: 1) podpisze i wypełni przed rozpoczęciem udziału w rozgrywkach „Zgłoszenie uczestników XXIV Trzemeszeńskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej AVACO CUP 2020/2021” (Załącznik nr 1 do regulaminu), 2) w przypadku zawodników niepełnoletnich rodzic bądź prawny opiekun podpisze i wypełni „Oświadczenie rodzica bądź prawnego opiekuna nieletniego uczestnika XXIV Trzemeszeńskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej AVACO CUP 2020/2021” (Załącznik nr 2 do regulaminu).
 • Do końca pierwszej rundy można zgłosić bądź wymienić maksymalnie dwóch zawodników. Każdy nowo zgłoszony zawodnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie TLPNH. Po rozegraniu pierwszego meczu drużyna może zgłosić bądź wymienić maksymalnie dwóch zawodników. Nowych zawodników można zgłaszać najpóźniej 15 minut przed meczem, w którym chce on wystąpić.
 • Organizatorzy nie zapewniają  jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w lidze. Zaleca się aby uczestnicy ligi ubezpieczyli się we własnym zakresie.
 • Drużyny zgłaszać można mailowo osir-trzemeszno@o2.pl bądź osobiście w siedzibie OSiR w Trzemesznie (pokój nr 6) poprzez przesłanie/dostarczenie karty zgłoszeniowe drużyny (Załącznik nr 1 do regulaminu).
 • Wpisowe do udziału w lidze wynosi 1000,00 zł brutto. Wpisowe należy wpłacić przelewem na konto organizatora: PKO BP O/GNIEZNO 28 1020 4115 0000 9002 0187 3223. Wpłaty należy dokonać do dnia 13.11.2020 r. włącznie. O udziale drużyny w lidze zadecyduje kolejność wpłat (ograniczona ilość drużyn). W tytule przelewu należy podać nazwę ligi (XXIV TLPNH AVACO CUP 2020/2021) oraz nazwę drużyny.
 • System rozgrywek uzależniony od ilości drużyn.
 • Wszystkie osoby przebywające na ławce rezerwowych muszą posiadać obuwie sportowe, które zostało wcześniej zmienione.
 • NAGRODY:  – zawodnik kolejki – wszystkie drużyny otrzymują puchary – za zdobycie pierwszych trzech miejsc drużyny otrzymują dodatkowo nagrody rzeczowe – indywidualnie ,,król strzelców” –  indywidualnie „najlepszy zawodnik” – indywidualnie ,,najlepszy bramkarz” –  Nagroda Fair Play od sponsora AVACO.
 • Wyniki meczy będą na bieżąco publikowane na stronie ligi
 • ligahalowatrzemeszno.pl
 • web.virium.pl (hasło: trzemeszno)
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: osir-trzemeszno@o2.pl, bądź telefoniczny Edyta Koperska tel. 691 808 908.