RECAL

Fundacji RECAL przekazała napoje „Każda Puszka Cenna”, które będą przekazane uczestnikom podczas IV Letniego Biegu Trzech Jezior