Nagrody

Bałwanek dla każdego zawodnika na podium

15 km: Statuetki, medale i nagrody pieniężne w kategorii generalnej: 

Mężczyźni: I – miejsce: 700 zł II – 500 zł III – 300 zł

Kobiety: I – miejsce: 700 zł II – 500 zł III – 300 zł

Statuetki i nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach biegu za I, II, III miejsce.
5 km: Statuetki i nagrody rzeczowe w kategorii generalnej;
Statuetki i nagrody rzeczowe w pozostałych kategoriach wiekowych za I, II, III miejsce.