Kolejny turniej w ramach Ligi piłki nożnej drużyn sołeckich – tym razem w Mijanowie – 26 czerwca