Piknik organizacji pozarządowymi 18 czerwca 2022 r. w Niewolnie