Zasady korzystania z obiektów sportowych przedłużone w województwie wielkopolskim

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 15 kwietnia od 16 do 25 kwietnia m.in. można uprawiać sport amatorski na obiektach sportowych zewnętrznych, przy zachowaniu limitu 25 osób. Po 25 kwietnia obostrzenia te  w województwie wielkopolskim nie zmienią się, z obiektów sportowych mogą korzystać:

✅ wszyscy chętni na boiskach na otwartej przestrzeni z limitem 25 osób na obiekt ,
✅ dzieci i młodzież uczestniczące w rozgrywkach związkowych  bez limitów osobowych,
✅ zawodnicy uprawiający sport zawodowy bez limitów osobowych.