AKTUALNE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OBSZARU SPORTU

Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem od 16 kwietnia do  25 kwietnia  obiekty sportowe dostępne będą dla:
✅ wszystkich chętnych na boiskach na otwartej przestrzeni z limitem 25 osób na obiekt ,
✅ dzieci i młodzież uczestnicząca w rozgrywkach związkowych  bez limitów osobowych,
✅ zawodników uprawiających sport zawodowy bez limitów osobowych.

Rozporządzenie, wprowadzone w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wymienia następujące obiekty, które wstrzymują działalność: aquaparki, baseny, siłownie, kluby i centra fitness (z wyłączeniem tych, przeznaczonych dla pacjentów lub członków kadry narodowej polskich związków sportowych), stoki narciarskie i inne obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Zgodnie z rozporządzeniem, nie zmienia się nic w kwestii sportu zawodowego, możliwa jest organizacji współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych jedynie dla  zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, członków kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Wydarzenia mogą odbywać się przestrzegając zasad: