od 18 maja zmiany zasad korzystania z obiektów sportowych m.in. możliwość korzystania z sal i hal sportowych