Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Trzemeszno

W dniu 14 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim Trzemeszna, została podpisana umowa dotycząca budowy  boiska przy Hali OSiR w Trzemesznie.  Będzie  to boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 68/105 m wraz z trybunami na 300 miejsc. Na budowę boiska gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.349 700 zł. Rozpoczęcie budowy  planowane jest w kwietniu br. Już jesienią prawdopodobnie będziemy mogli korzystać z nowo wybudowanego obiektu sportowego.  Piłka nożna jest dyscypliną sportu prężnie rozwijającą się w gminie Trzemeszno. Ilość drużyn uczestniczących w rozgrywkach WZPN oraz rozgrywkach amatorskich, wpłynęła na  konieczność modernizacji boiska piłkarskiego przy Hali OSiR. Umowa opiewa na kwotę 2.789.189,62 zł.

Galeria: podpisanie umowy dot. budowy boiska:

  • Eliza Miciuła-Urban – Wiceprezes Firmy HEMET
  • Joanna Perlikiewicz – Prokurent
  • Zastępca Burmistrza Trzemeszna – Dariusz Jankowski
  • Skarbnik Gminy Trzemeszno – Adrian Nowak

Inwestycje zostaną wykonane także na Stadionie Miejskim w Trzemesznie. Korzystając z programu pn. „Szatnia na Medal” wdrożonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  50.200 zł na  zakup i montaż kontenera sanitarnego. Kontener będzie wyposażony w prysznice, umywalki oraz toalety WC. Umowa dotycząca przekazania środków pieniężnych na inwestycje, została podpisana w miniony czwartek (15.03.2018 r.), a oddanie pomieszczenia sanitarnego  do użytku, planowane jest  na początek maja br.

Galeria: podpisanie umowy dot. przekazania dotacji:

  • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
  • Cezary Krasowski – Wójt Brudzewa
  • Piotr Kaczmarek – II Zastępca Wójta Tarnowa Podgórnego
  • Dariusz Jankowski – Zastępca Burmistrza Trzemeszna