Regulamin Grand Prix

REGULAMINIV GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE

1. CEL:• Rozpropagowanie biegów oraz popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu. • Kreowanie zdrowego stylu życia przez biegaczy.• Spędzenia aktywnie wolnego czasu oraz zainteresowanie szerszego grona ludzi bieganiem. • Promocja Gminy Trzemeszno.
2. REALIZATOR:Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie;
3. BIEGI ZALICZANE DO IV GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE:1. XVIII Zimowy Bieg Trzech Jezior :• DATA: 08.02.2020 r.;• DYSTANS: 15 km;2. XXIX Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego:• DATA: 03.05.2020 r.;• DYSTANS: 21,097 km;3. V Letni Bieg Trzech Jezior :• DATA: 30.08.2020 r.;• DYSTANS: 15 km;
4. UCZESTNICTWO:• Uczestnikami Grand Prix są uczestnicy, którzy wzięli udział w 3 biegach należących do GP.• Uczestnik GP musi być osobą pełnoletnią.
5. KLASYFIKACJA:• Klasyfikacja w kategorii OPEN: kobiet i mężczyzn, sporządzonych na podstawie czasów w poszczególnych biegach. • Do klasyfikacji liczonych będzie suma najlepszych czasów osiągniętych w 3 biegach. • Ranking będzie zamieszczany na stronach internetowej GP: www.gposirtrzemeszno.pl oraz na stronach biegów wchodzących w skład GP: www.zimowybiegtrzechjezior.pl, www.bieg-kilinskiego.pl, www.letnibiegtrzechjezior.pl.
6. NAGRODY:• Ceremonia wręczania nagród odbędzie się podczas V Letniego Biegu Trzech Jezior 30.08.2020 r.• Najlepsze zawodniczki i zawodnicy kategorii OPEN od I do X miejsca otrzymają puchary/statuetki. • Wszyscy zawodnicy, którzy wzięli udział w trzech biegach należących do GP otrzymają etui do kompletu medali, które otrzymali w trakcie biegów.
7. UWAGI KOŃCOWE:• Lista osób, które wzięły udział w GP pokazana zostanie na stronach internetowych: www.zimowybiegtrzechjezior.pl, www.bieg-kilinskiego.pl, www.letnibiegtrzechjezior.pl, www.gposirtrzemeszno.pl. • Każdy z biegów należących do GP ma osobny regulamin.• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do realizatora projektu.• Kontakt Edyta Koperska 691 808 908, osir-trzemeszno@o2.pl;