Regulamin.

 REGULAMIN

IV GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE

 1. CEL:
 • Rozpropagowanie biegów oraz popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Kreowanie zdrowego stylu życia przez biegaczy.
 • Spędzenia aktywnie wolnego czasu oraz zainteresowanie szerszego grona ludzi bieganiem.
 • Promocja Gminy Trzemeszno.
 1. REALIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie;

 1. BIEGI ZALICZANE DO

IV GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE:

 1. XVIVI Zimowy Bieg Trzech Jezior :
 1. UCZESTNICTWO:
 • Uczestnikami Grand Prix są uczestnicy, którzy wzięli udział w 3 biegach należących do GP.
 • Uczestnik GP musi być osobą pełnoletnią.
 1. KLASYFIKACJA:
 • Klasyfikacja w kategorii OPEN: kobiet i mężczyzn, sporządzonych na podstawie czasów w poszczególnych biegach.
 • Do klasyfikacji liczonych będzie suma najlepszych czasów osiągniętych w 3 biegach.
 • Ranking będzie zamieszczany na stronach internetowej GP:gposirtrzemeszno.pl oraz na stronach biegów wchodzących w skład GP: www.zimowybiegtrzechjezior.pl, www.bieg-kilinskiego.pl, www.letnibiegtrzechjezior.pl.
 1. NAGRODY:
 • Ceremonia wręczania nagród odbędzie się podczas V Letniego Biegu Trzech Jezior 30.08.2020 r.
 • Najlepsze zawodniczki i zawodnicy kategorii OPEN od I do X miejsca otrzymają puchary/statuetki.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy wzięli udział w trzech biegach należących do GP otrzymają etui do kompletu medali, które otrzymali w trakcie biegów.
 1. UWAGI KOŃCOWE: